آسانسور کششی
آسانسور کششی، آسانسوری است که حرکت آن بر اثر اصطکاک بین سیم بکسل و شیار فلکه کششی به هنگام چرخش آن توسط موتور محرکه انجام می شود. آسانسورهای کششی را که در آن موتور به وسیله گیربکس به فلکه کششی متصل است آسانسور موتور گیربکسی و نوعی که در آن گیربکس وجود نداشته آن را بدون گیربکس می نامند.
اجزاء آسانسور کششی
آسانسورهای کششی بطور عمده از قطعات اصلی زیر تشکیل شده اند:
 1. تابلو کنترل آسانسور: مجموعه ای شامل مدارهای فرمان و قدرت که وظیفه کنترل حرکت کابین و پاسخگویی به احضار را بعهده دارد. قسمت فرمان در انواع قدیمی از رله های متعدد و در انواع جدید عموما از ریز پردازنده ها و سایر قطعات الکترونیکی ساخته می شود.
 2. سیستم پاراشوت: سیستم مکانیکی که ترجیحا در قسمت زیرین یا بالای چارچوب کابین یا وزنه تعادل قرار می¬گیرد و در مواقع اضطراری با افزایش غیرعادی سرعت فعال شده و سبب توقف کابین بوسیله قفل شدن کابینبه ریل ها می شود. .
 3. چاه: فضایی است که ریل و برخی تجهیزات آسانسور در آن نصب می شوند و کابین و وزنه تعادل در این مکان حرکت می نمایند، معمولا با دیواره ها، دربهای طبقات و دریچه اضطراری محصور می گردد. .
 4. چاهک: فاصله قائم بین کف پایین ترین توقف تا کف چاه آسانسور را چاهک می گویند. .
 5. درب طبقات: درب هایی هستند که در محل ورودی طبقات به کابین قرار می گیرند، درب طبقات انواع مختلفی دارد مانند درب تلسکوپی، درب سانترال، درب آکاردئونی، درب لولایی و... .
 6. درب کابین: دربی است که در ورودی کابین قرار گرفته و معمولا بطور خودکار باز و بسته می شود. .
 7. ریل راهنما: اجزاء فلزی با مقطع T هستند که برای هدایت کابین یا وزنه تعادل بکار می رود. .
 8. ضربه گیر: وسیله ای ارتجاعی است که برای جلوگیری از اصابت کنترل نشده کابین و یا وزنه تعادل به کف چاهک بکار می رود و طوری انتخاب می شود که قسمتی از انرزی جنبشی کابین را مستهلک کند. .
 9. کابین: جزیی از آسانسور است که مسافر، بار یا هردو را در خود جای می دهد، کابین دارای کف برای ایستادن، دیواره هایی برای حفاظت مسافرین، سقف و معمولا دارای درب می باشد. .
 10. کنترل کننده مکانیکی سرعت: وسیله¬ای مکانیکی است که از طریق سیم بکسل یا زنجیر به سیستم ترمز ایمنی کابین وصل است تا در موقع افزایش سرعت از حد تعیین شده قفل کرده و ضمن فرمان قطع برق موتور آسانسور، سیستم ترموز ایمنی را فعال نماید. .
 11. وزنه تعادل: وزنه یا ترکیبی از وزنه ها است که برای متعادل کردن وزن کابین و بخشی از ظرفیت آسانسور بکار می رود.
 12. موتور گیربکس یا گیرلس: وسیله است که عامل حرکت کابین و وزنه تعادل می باشد. .
 13. تراول کابل.
 14. جعبه رویزیون.
 15. سیم بکسل.
 16. فلکه هرزگرد.
 17. شستی داخل کابین(شستی فرمان) و شستی طبقات(شستی اظهار) .

Build your own dreams, or someone else will hire you to build theirs