خدمات

فرایندهای نصب، سرویس و به روزرسانی آسانسور به عنوان کالا و سیستمی بسیار تخصصی، همواره دردسرهای و پیچگی های فراوانی در صنعت ساختمان داشته و کارفرما یا مالک با توجه به هزینه های بالای خرید و نصب آسانسور حساسیت های فوق العاده ای برای این کالا قائل است. با افزایش اهمیت نقش آسانسور در ساختمانهای امروزی و مدرن حتی در ساختمانهایی با تعداد طبقات اندک و افزایش عرضه برندهای مختلف و سازندگان گوناگون، انتخاب درست و دقیق این کالا روزبه روز پراهمیت تر و سخت تر می گردد. لزا شرکت عظیم آسانبر یکتا برآن شده است که باتوجه به نوع نیاز مشتری بهترین و مقرون به صرفه ترین خدمات را برای مشتری خود فراهم نماید

Build your own dreams, or someone else will hire you to build theirs